Hybrid

Hybrid 2018-03-12T12:06:59+00:00
 • Pre 98 Bubba Kush

  • THC: 16% to 21%
  • CBD: 1%
  • Grade: AAA
  $25.00$160.00 plus GST
 • Pink Kush AAA

  • THC: 20%
  • CBD: 1%
  • Grade: AAA
  $35.00$220.00 plus GST
 • Hawaiian AAA

  • THC: 15% to 22%
  • CBD: 1%
  • Grade: AAA
  $30.00$200.00 plus GST
 • Violator Kush AAA

  • THC: 18% to 24%
  • CBD: 1%
  • Grade: AAA
  $30.00$200.00 plus GST
 • Tangerine AAA

  • THC: 16% to 21%
  • CBD: 1%
  • Grade: AA
  $20.00$120.00 plus GST
 • G13 AA

  • THC: 21% to 24%
  • CBD: 1%
  • Grade: AA
  $25.00$160.00 plus GST
 • Sour Diesel AAA

  • THC: 20% to 23%
  • CBD: 1%
  • Grade: AAA
  $30.00$200.00 plus GST
 • Pineapple Chunk AAA

  • THC: 18% to 21%
  • CBD: 1%
  • Grade: AAA
  $30.00$200.00 plus GST
 • Critical Mass Strain AAA

  • THC: 18% to 22%
  • CBD: 1%
  • Grade: AAA
  $30.00$200.00 plus GST
 • Seaweed Strain AAA

  • THC: 17%
  • CBD: 1%
  • Grade: AAA
  $20.00$120.00 plus GST
 • K Star Strain AAA

  • THC: 16% to 21%
  • CBD: 1%
  • Grade: AAA+
  $25.00$160.00 plus GST
 • Girl Scout Cookies Strain AAAA

  • THC: 20% to 25%
  • CBD: 1%
  • Grade: AAAA
  $30.00$200.00 plus GST
 • Gorilla Glue AAAA

  • THC: 20% to 25%
  • CBD: 1%
  • Grade: AAAA
  $30.00$200.00 plus GST
 • Grape God AAAA

  • THC: 18%
  • Grade: AAAA
  $25.00$160.00 plus GST
 • Grape God Strain AAA

  • THC: 18%
  • CBD: 11%
  • Grade: AAA
  $22.50$140.00 plus GST
 • Cheese Strain AAAAA

  • THC: 21% to 24%
  • Grade: AAAAA
  $30.00$200.00 plus GST
 • CBD Dream Strain AAAA

  • THC: 13%
  • CBD: 16%
  • Grade: AAAA
  $30.00$200.00 plus GST